Bädda för väderextremer i bäddarna

Den här tiden på säsongen då ogräset växer som bäst i odlingarna är det lätt att börja snegla på fleråriga grönsaker som redan från säsongstart står beredda att ta upp utrymme och ligga steget före i kampen mot ogräset genom det svårgenomträngliga marktäcke eller skuggande ytor som de skapar.

Så här i tredje halvlek av odlingssäsongen, då flera av de fröer och förkultiverade plantor som tidigare planterats på friland kan börja skördas, så är det läge för reflektioner kring, och utvärdering av den inledande perioden som i år präglats av ytterligheter och nya väderrekord – maj månad med sina ”aprildagar” blev kallare än normalt följt av heta och torra juni med rekordvärme i mellersta Sverige och en av de allra varmaste globalt. Och så därefter den nuvarande perioden med dagar kallare än det normala. Det stämmer tyvärr alltför väl med vad forskarna har förutspått. En generellt ökande temperatur men framför allt med större variationer som kan ligga kvar längre, och här i Norden generellt mer nederbörd men även det med större variationer – perioder med svårare torka och perioder med översvämningar. Inför framtida odlingssäsonger känns då de generellt mer tåliga fleråriga grönsakerna med sina etablerade, ofta djupa rotsystem som kan hämta vatten från djupare jordlager och lagra fukt längre som en lösning att sträva mot även i det syftet.

När alla dessa tankar väl hade rotat sig så var det dags för fleråriga grönsaker att göra detsamma. Den här dagen snabb-förökade vi några av de fleråriga grönsaker som vi redan hade på gården. Efter dagens slut hade många förökningsmetoder tillämpats, sticklingar från kärleksörten som nu hamnat i krukor för rottillväxt, delning av den spanska körveln och libbstickan, plantering av jordärtskockans rotknölar, fröinsamling från lungroten, och slutligen lite frösådder av svartrötter och piplök.

Fleråriga grönsaker, också ofta kallade ätliga perenner eller perenna grönsaker, avser sådana plantor som lever i minst tre år och som kan skördas på ätbara grönsaksdelar utan att den dör. Vissa fleråriga grönsaker kategoriseras också som kryddväxter och vi är kanske vana vid att till exempel ett enda blad från libbstickan räcker för att bidra med den där lilla extra kryddan till soppan. Men långt mycket mer – skotten, rötterna och fröna – går att använda på den liksom på de flesta andra fleråriga grönsaker och de skulle kunna spela en långt större roll i vår framtida matlagning. I takt med att antalet och repertoaren av olika fleråriga grönsaker framöver ökar på gården ser vi fram emot att lära oss nya recept där de finns med i huvudrollslistan och får hamna i strålkastarljuset.