Kalender 2021

Aktuellt februari till juni: Potatisförsäljning av giftfritt odlad potatis, Solist. Kokegenskaper: Fast.

Sortiment:

Påse 3 kg för 60 kr (20 kr/kg)

Nätsäck: Ca 25-35 kg (15 kr/kg)

Betalning sker med Swish

Utlämningsställen:

Mo – Ranbogården, potatisbod på parkeringsplatsen vid väg 50

påsar – drop in dagligen kl 8-18. Ingen förbeställning behövs för påsar i boden.

säckar – utlämning varje fredag kl 8-18, förbeställning via sms senast tisdag samma vecka.

Söderhamn – Rådhustorget (Bygdens saluhall) 

Påsar och säckar – utlämning torsdagar jämna veckor kl 17. Förbeställning vis sms eller genom Bygdens saluhall senast tisdag samma vecka.

Bollnäs –bygdens saluhall

Återkommer om detta blir aktuellt.

Förbeställningar till Annika: sms 0727-205 202 eller email: annika.karmhag.olsson@gmail.com

Mer information om potatisprojektet.

 

Mycket pekar mot ett fortsatt besvärligt läge vad gäller smittspridning av corona varför vi inte planerar för några utåtriktade öppna aktiviteter den här säsongen.