Hemester

Med Nordens lättillgängliga, variationsrika och sparsamt besökta natur- och kulturmiljöer så är det lätt att välja semester på hemmaplan. Det är en relativt låg tröskel för att komma iväg, lätt att hålla social distansering, relativt billigt, ger jobb i på hemmaplan, skapar kontakt och kunskap om både vårt eget och eventuellt vårt fädernesland och är mycket klimatsmart, speciellt om man minimerar fossilfria transporter.

Efter att Jan Guillous skrev böckerna om Arn så blev Västergötland mycket välbesökt av folk som ville gå i hans fotspår, och visst är det en spännande välskriven historia med mycket faktaanknytning som lockar fantasin att vilja besöka platserna och veta mer. Men har man bara ett uns av den fantasin så kan man egentligen ta sig an den verkliga historiebeskrivningen i vilken landsända som helst, läsa på lite, besöka traktens muséum för att sen ha en uppsjö av spännande uppslag på trevliga utflykter i sommarsverige. Bokserien ”Sällsamheter i …” som finns för alla delar av Sverige, och som går att hitta på antikvariat kan vara en sådan inspirerande start.

På lantmäteriet kan man hitta många bra och intressanta kartor, men tyvärr saknas den sedan länge utgångna produkten ”Äventyrskartan” och medföljande handbok med mängder av beskrivna intressanta platser i alla olika län – ordnade efter allas och envars olika intresseteman, alltifrån ovanliga miljöer, trivsamma caféer, allsköns kultur, klättring, vandringsleder, sportcenter av olika slag, historiska platser, grottor, bra fiske och vackra utsikter. Med lite tur och väntetid så går dessa kartor också att hitta på antikvariat.net, bokbörsen eller tradera. Med dessa två som grund så kan man planera och genomföra hur många intressanta utflykter som helst. Med lite bakgrundsstudier och fantasi så kan man sedan t.ex. levandegöra svensk historia för nästan alla barn i alla åldrar… Julia och Isak hade flera kompisar som älskade våra ”antikvistiska utflykter” som Boris kallade dem och hästtjejen Linnea gick till och med och köpte böcker om Svenska kungar och drottningar… hoppas att det breddade intresset hållit i sig!?

Varför inte slå ihop flera teman till en lång härlig utflykt… här tog vi häst-, vandrings- och badtur till Stora Örtjärn och till utsikten vid Ranbobergets topp där vi intog ytterligare välförtjänta och mycket välsmakande fika som alla uppskattade… lika mycket som alla små mellanmål av både blåbär, hallon, smultron och harsyra som vi försåg oss med hela vägen dit och hem.

Tänk vad många sådana här semesterdagar man hinner, och har råd med på ett år om man avstår ifrån den där oftast övervärderade charterresan för hela familjen. Kanske sparar man så mycket att man kan gå ner i arbetstid och även hinna med lite egen odling som gör att man sparar ännu mer pengar och kan minska lönearbetet ytterligare och så vidare.

Och tänk vilken vinst för miljön och klimatet… en tur och retur till Thailand resulterar i att, när man räknar med höghöjdseffekten, bränner cirka tre fjärdedelar av sin ”tillgängliga årsbudget” för utsläpp av växthusgaser vilket gör det omöjligt att solidariskt bidra med sin del till regeringens mål år 2030 med maximalt 4 ton koldioxidekvivalenter per person och år (i strävan att halvera utsläppen varje årtionde för att kunna nå Parisavtalet). På grund av gamla internationella överenskommelser så är det inte tillåtet med en skatt på internationellt flygbränsle. Flyget slipper även skatt på utsläpp samt moms på utrikesresor. Det ger flyget en orättvis konkurrensfördel i jämförelse med andra transportslag. I Sverige infördes år 2018 en flygskatt för passageraren, men den kostnaden är, precis som utsläppsrätter och andra vanliga klimatkompensationssystem alldeles för ineffektiv och även för lågt prissatt jämfört med den verkliga kostnaden för framtida negativ påverkan… skador som troligen är helt omöjliga att betala sig fria ifrån.

En spännande promenad, tåg-, rid-, dressin-, paddel-, cykel- inklusive badtur i Norden kostar dig och miljön nästan ingenting… inte ens om hästen tar halva din utflyktsmacka. Fortsatt trevlig hemester!