Låt blommorna blomma

På en gård finns alltid, oavsett väder, meningsfulla, behagliga och omväxlande aktiviteter att sysselsätta sig med. Under den gångna veckans soliga dagar har vi bland annat fyllt gårdsplanen med nyskördade överblommade ängsblommor för torkning med hjälp av direkt solenergi i form av värmande solstrålar och solens indirekta energi i form av sköna sommarvindar. Under de regniga dagarna så har vi istället samlats runt andra nyskördade ängsblommor i källaren för att knipsa fröställningar och fylla behållarna till torkanläggningen därnere som nu även den drivs av indirekt energi från solen. På den knappa månad som solcellsanläggningen varit igång så har den nu levererat 3000 kWh solel.

Ofta har vi bara några dagars ”fönster” på oss när de olika sorterna av ängsblommor ska skördas för att vi inte ska riskera att förlora de värdefulla mogna fröerna till vinden eller häftiga regn. En del fröer är dock väldigt tacksamma då de låter sig plockas vid en, för oss, lämplig tidpunkt lite i förväg och sedan eftermognar de vid godtycklig förvaring vilket ger oss frihet och underlättar därmed arbetet mycket.

Medan ett mindre antal ängsblommor redan har haft sin praktfullaste period och där skördesäsongen av fröerna nu är i full gång så har den vackra perioden för andra arter bara precis börjat medan ånyo andra än så länge håller sig kvar i knoppstadiet. Ängsblomsodlingen erbjuder således kontinuerligt, ända fram till höstens intåg, mängder med pollen och nektar och därmed viktiga livsmiljöer för insekter och fåglar samt njutningsfylld miljö för oss. Floran av ängsblommor är särdeles viktig för många rödlistade insekter, något som borde uppmärksammas mer hos parkförvaltare, väghållare och fastighetsägare som alltför ivrigt och alltför tidigt på säsongen, ofta redan innan högsommaren, slår av ängsblommande rondeller, dikes- och vägrenar och andra offentliga miljöer.

Naturskyddsföreningen har nyligen utsett Helsingborg till Sveriges bi-vänligaste kommun för sin, kunskap i frågan, medvetenhet, ambitiösa planer och sitt sätt att förvalta stadens grönytor. Göteborg och Motala plus Lomma kommun kom på andra respektive tredje plats. ”De här kommunernas arbete är föredömligt i en tid som kan vara avgörande för allas vår framtid. Det visar att de tar detta på stort allvar och vi hoppas att andra kommuner inspireras av deras arbete”, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. De hade skickat ut en enkät till landets 290 kommuner med frågor kring deras arbete att hjälpa den biologiska mångfalden. Tyvärr så var det bara 212 kommuner som valde att svara. Kartläggningen visade också att varannan kommun av de som svarat saknar en handlingsplan eller har inte kommit igång med arbetet. Detta trots att läget är akut. Var tredje av Sveriges 270 vilda bi-arter håller på att försvinna på grund av bland annat kemiska bekämpningsmedel, matbrist och ett förändrat landskap. I längden får det allvarliga konsekvenser för oss människor. Att gynna ekologiska lantbrukare och erbjuda ekologisk mat i kommunala verksamheter är andra viktiga insatser som kan göra skillnad. Söderhamn finns inte med bland de främsta 50 kommunerna i toppen. Har Söderhamns kommun svarat på enkäten? Hur ser kommunens handlingsplan ut? Ranbogårdens handlingsplan är klar: Låt blommorna blomma!