Delad vårdnad

Delad vårdnad och omsorg – de två först-föderskorna har under 21 dagar hjälpts åt med att ruva på äggen i de två redena. Glädjen när den första kycklingen kläcktes blev stor men i ivern att få dela den och omsorgen om den nyfödda tillsammans med väninnan, som ännu inte fått egen kyckling – och hjälpa henne med fortsatta ruvning – så glömde hon sina resterande ägg. Nu kraftsamlar de sig – ser om den lilla – och hoppas på kusiner till den. Här verkar de två diskutera barnuppfostran medan lillen leker rövare bakom deras rygg – vanligt fenomen även i vår art. En av de äldre hönorna som redan har lång erfarenhet av flera kycklingkullar kommer in titt som tätt, sätter sig på redeskanten och ger säkert goda råd och förmaningar.