Storstädning i hönshuset

Storstädning i hönshuset – ut med gödsel som kan bilda ammoniak och riskerar att öka hönsens känslighet för smittsamma luftvägssjukdomar. Och sen, efter att städat och pysslat om både hus och höns, … få höra de ständiga påminnelserna om att tvätta händerna. Ja, anledningen till de extra påminnelserna grundar sig i att det finns många olika bakteriearter som inte bara kan orsaka sjukdomar hos hönsen själva utan också hos andra djurarter och oss människor. Det finns också bakterier hos höns som inte orsakar sjukdom hos dem själva, men som kan spridas och orsaka sjukdom hos människor. Det bästa sättet att förebygga smittsamma sjukdomar och parasiter hos hönsen är att aldrig få in dem i flocken. SVA uppmanar att hellre köpa kläckägg eller unga kycklingar än vuxna höns och vara noga med att sen sköta om dem väl och ge dem en bra livsmiljö, ordna så att inte gnagare lockas till hönsgården och att… vi själva och besökare (särskilt de som har egna höns) minskar riskerna med att föra in sjukdomsframkallande organismer till hönsgården genom att endast använda stövlar och redskap ”vigda för hönsen” och givetvis… tvätta händerna innan besöket till hönshuset.