Referenser och Fördjupning till boken

Del 1: Global utveckling 11
Historisk bakgrund 12 (referenser, fördjupning)
Hållbara mål 15 (referenser, fördjupning)
Behov och prioriteringar 16 (referenser, fördjupning)
Begränsningar 20 (referenser, fördjupning)
Uppvaknandet 22 (referenser, fördjupning)
Så når vi målen 24 (referenser, fördjupning)
Lösningar globalt 24 (referenser, fördjupning)
Matproduktionen 26 (referenser, fördjupning)
Lösningar nationellt 30 (referenser, fördjupning)
Ranbo Trädgårdar – lösningar lokalt 35 (referenser, fördjupning)