Workshops

En workshop på Ranbo Trädgårdar syftar till att förmedla kunskap kring, inspiration till, och skapa handlingskraft och aktiviteter kring småskalig agroekologisk grönsaksodling. Under en förmiddag omsätts teori från boken till praktisk handling i trädgårdarna.

När: 8 juni, 6 juli, 3 augusti, 7 september, 5 oktober kl 9-14

Upplägg: 

9:00 presentation på logen om globala målen, utmaningarna, begränsningarna och lösningarna

10:00 fika

10:30 Workshops – olika upplägg beroende på antal personer och säsong 

13:00 Lunch

14:00 Avslut

Kostnad per person:  återkommer inom kort med prisuppgift

Anmälan till annika.karmhag.olsson@gmail.com

Minst fem bokade deltagare.