Sista frostnatten- statistiskt sett

Nu är risken för frostnätter över – i alla fall om man litar blint på statistiken. Enligt SMHI så är nämligen 15 maj datumet för den sista frostnatten i det här området. Det är ju tydligt från bilden att många av våra förkultiverade plantor längtar, och försöker slita sig för att komma ut till solen. Med dagens forskning som visat hur även växter kommunicerar så har de säkert också tagit del av SMHIs statistik och man kan nästan höra den gemensamma irriterade frustrationen – ”Kom igen, fegisar” som syftar på oss som inte släpper ut dem i odlingslotterna… Men då har de förstås trillat i en av fällorna som lett till uttrycket ”Lögn, förbannad lögn och statistik” – (en berömd fras ofta felaktigt tillskrivet Mark Twain, som själv, troligen lika felaktigt, tillskrev det den brittiske premiärministern Benjamin Disraeli). Det datumet är ju bara det mest sannolika och det kan mycket väl inträffa både tidigare och senare. Till exempel så glömmer de väl, eller låtsas glömma, hotet från järnnätterna – de enstaka frostnätter som i Mellansverige ofta sagts inträffa natten till den 2 juni och nätterna mellan 13 och 18 juni. Nja… här visar det sig faktiskt att statistiken snabbt kan slå folktron på fingrarna. Det finns nämligen inget statistiskt stöd för den gamla uppfattningen. Uttrycket tros dessutom vara en felöversättning av den tyska bondepraktikan, där några specifika dagar i maj, på samma sätt, uppfattats vara särskilt frostkänsliga. De beskrivs med uttrycket ”Eisheilige”. Svenskarna verkar sen ha blandat ihop det tyska ordet Eis (is) i detta uttryck med ordet Eisen som betyder järn. Lite snopet kan man tycka – både ordförväxlingen och det faktum att folktron fortfarande fram till idag har bidragit till många onödiga oroliga nätter för flera av oss ängsliga odlare. Antagligen dags att lyssna till plantornas demonstrativa ”kroppsspråk” och tydliga signaler om ”ropen skalla – odlingslott åt alla”…. Eller stopp ett tag… Hur var det nu igen med statistiken? Konfidensgraden för att det inte ska komma en frostnatt efter 15 maj är ju faktiskt bara 50%? Vilket datum motsvarar då ett konfidensintervall på 99%? Och är våra ansträngningar fortfarande då inte mer värda än att riskera dom för 1% sannolikhet för ytterligare en järnnatt? Kanske bäst att följa bondepraktikan trots allt.