Gröngödsling – svårslagen hälsokur för jorden

Yrkesodlare har länge anammat den gamla metoden att gröngödsla, dvs att med jämna mellanrum så grödor som inte skördas utan myllas ner i jorden, där de bryts ner och ger näring. I takt med att mindre fröpåsar av gröngödslingsväxter börjar finnas tillgängliga i frökatalogernas sortiment så ökar möjligheterna för hobbyodlare att också ge sina jordar en vederkvickande kur.

Framför allt brukar baljväxter som exempelvis ärter, klöver och vicker användas, kvävefixerande växter som hämtar kväve ur luften och lagrar i rötterna som sedan vid nedbrytningen, tillsammans med andra näringsämnen, berikar jorden. Därtill bidrar de nedbrutna gröngödslingsväxterna också till att mullhalten ökar i jorden. Många av gröngödslingsväxterna är snabbväxande och bildar täta mattor som har fördelen att de både kväver ogräs och skyddar jorden från att torka ut.

Men det är inte bara jorden som uppskattar dessa växter – även flitiga pollinerare som han på bilden, som representant för insekternas tunga transporthelikoptrar, och alla hans kompisar uppskattar helt klart ”havet av blodklöver”.