Historia

Det första vi känner till kring Ranbogårdens historia är taget ifrån en karta ifrån 1749, där gårdens ursprungliga placering är angiven ca 300 m nordost om nuvarande placering.

Engelsmannen Stephen Bennet, direktören för Flors linnemanufaktur – var bosatt på Ranbo 1736-1757. Han satte sin prägel på hus & inredning och lade sin hand på trädgårdens utformning. Ranbogården är därför en Hälsingegård med en unik engelsk trädgård.

 

Flors linnemanufaktur 1729-1859
År 1736 anställdes Stephen Bennet som direktör vid Flor. Han kom från England via Alingsås där han arbetat för Jonas Alströmer. Han var en välutbildad manufakturist som studerat ämnet i Frankrike och Tyskland och skrivit böcker. Stephen Bennet, utvecklade Flors linnemanufaktur till ett av Europas förnämsta linnemanufakturier på 1700-talet. Även jordmånen och det långa dagsljuset, i Hälsingland och Flor – gynnade linets växtlighet och skapade förutsättningar att producera damast av högsta kvalitet. Flors lin damast levererades till flera kungahus i Europa och tillverkades till svenska hovet, bland annat Adolf Fredriks Kröningsduktyg 1751.

Efter familjen Bennet, beboddes Ranbo av bland andra Bengt Israel Ödman, bror till den mer käde uppsalaprofessorn och Linnélärljungen Samuel Ödman, pensionerade major Gustav Gyllengahm, och av präst & jordbrukarfamiljen Rönqvist i nästan ett sekel och sedan 1896 fyra generationer Andersson innan gården 2015 såldes till familjen Karmhag-Olsson som nu bor & verkar på Ranbo.