Skördetraktorer och… skördecyklar

Vi är nog många som sett de kinesiska bilderna av cyklar överlastade med skördade grönsaker eller andra varor. Julia ser till att denna tradition levandegörs även på Ranbo.

Inte nog med att skördade råvaror på detta vis effektivt levereras ända hem till trappen inför förvandlingen till kvällsmat, så möjliggör köksträdgårdens fyra ”vägar” att Julia dessutom kan cykla ända fram till de åtta olika växtföljderna för att samla ihop råvarorna direkt i cykelkorgen.

Det är svårt att inte skörda liite för mycket och korgen tenderar att bli allt fullare för varje kväll – kanske snart dags att hänga på en liten släpkärra… eller hänga bärkorgar på de fyrbenta fordonen.