Hjärnäpplet – Frukten av ett tankefrö 2018

Nu har vi levererat årets prisstatyett till Uppsala universitet som under årets professorsinstallation delade ut priset till den forskare som de tycker bäst har uppfyllt kriterierna för framgångsrik innovation/kunskapsöverföring det senaste året. Det gick i år till Håkan Engqvist som dessutom är en f.d. kollega till både Annika och mig vilket är extra kul. Vi tog oss därför den konstnärliga friheten att smyga med en egen ”hemlig” personlig hälsning, gömd i asken för Håkan att hitta när han studerar statyetten närmare.

Som ni ser så är Hjärnäpplet utformat som ett pussel för att visa på hur många bitar som måste komma på plats innan forskarens klara, men ack så sköra tankefrö (kristallkulan i mitten) har skyddats av ”mjuka värden” av immateriell karaktär såsom patent, företagskontakter, mjuk finansiering, hållbar affärsplan, akademisk vidareutveckling, osv. – symboliserat av den relativt mjuka kopparn kring fröet, som dessutom är så utformat att man ser att det arbetet sker under universitetets skyddande takåsar.

När skelettet väl är på plats så är man redo att attrahera det riktiga kapitalet, klä sig i en hårdare rustning – symboliserad av järnet, och möta den tuffare marknaden vilket kanske i praktiken innebär en första produktionsutrustning eller ett kontrakt med ett tillverkande företag. Då först har fröet vuxit till en mogen frukt som man kan börja njuta av – en minsta representativ enhet som kan reproduceras, staplas bredvid varandra och fylla upp en allt större del av utrymmet i företagssverige.

Ni kanske inte tycker att formen, den trunkerade oktaedern, är så äppellik men nu är det så att den minsta representativa enheten för all materia i universum – atomen – väldigt ofta har en omgivning till sin närmaste granne som beskrivs av just en trunkerad oktaeder. Så är det för järn i dess verkliga atom”gitter” och så är det även för koppar, men då i den matematiska beskrivningen av dess riktiga gitter. Så med den konstnärliga friheten så har vi alltså, förutom den stapelbara minsta representativa enheten också fått symboler för att forskaren ska behärska både teori och praktik för att projektet ska bli komplett.

Ännu bättre blir projektet när man noterar att de urgamla symbolerna för koppar och järn också är de för kvinna och man och följer statyettens exempel genom att låta de, så kallade kvinnliga, värdena utgöra kärnan i projekten. Materialvalen är också en tydlig påminnelse om Sveriges industriella historia och dess utveckling till nuvarande position som välfärdsstat. För det är ju bergshanteringen med just koppar och järn i fokus som gett Sverige dess framskjutna ställning inom både forskning och som industriell nation. Det är ju inte för inte som dessa två symboler också återfinns i två av våra kanske, åtminstone i sinnebilden, svenskaste företag – världens äldsta ännu existerande företag Stora Kopparberg (i Stora Enso) och Volvo.

I det sammanhanget så bör man inte heller glömma våra skogar som varit en viktig förutsättning för bl.a. bergshanteringen. Träasken runt äpplet får därför representera detta och träslagen ask och alm i lock respektive botten är valda för att de historiskt varit viktiga i bruksföremål vilket man inser när man i tidig tro lät Oden välja just dessa träslag när han skulle skapa de första människorna Ask och Embla. Träasken blir då även en symbol för människorna som sluter upp kring den nya idén.

Vi gratulerar Håkan och låter honom njuta av frukten.