Zucchini i Bennets anda på Bennetdagen – Är det verkligen historiskt korrekt?

Bennet var före sin lokala samtid i mångt och mycket, han utvecklade inte bara linhanteringsmetoder och redskap utan även allmänna jordförbättringstekniker. Som vice direkteur under Jonas Alströmer i Alingsås såg han ju också till att potatis snabbt kom till Mo (… hmm… kanske var det rent av Stephen Bennet som först tipsade Jonas Alströmer om den pär(l)an.) Huruvida han, som engelsman, var tidig med att låta zucchini hamna på matbordet i socknen är dock inte fastställt, men om han gjorde det så använde han nog inte det italienska namnet utan snarare det engelska namnet squash eller marrow (fullvuxen squash) eller rent av franskans courgette om han plockade upp vanan ifrån Frankrike eller Belgien. Frukten som tillhör pumpasläktet kommer ursprungligen ifrån Nordamerikas indianer och där européerna tog med sig dem hem under namnet squash, vilket var en förenklad form av indianstammen Algonkinernas namn asquutasquash som betyder ”äts rå”. Så med tanke på engelsmännens tidiga intressen i Nordamerika så är det alltså fullt möjligt att han hade squash på bordet och det vore ju i sann merkantilistisk Bennetanda –”gräv där du står” – att ta hand om sådana tacksamma lokala resurser som squashen visat sig vara i vårt trädgårdsland. Därmed känner vi oss väl motiverade att låta gårdens squashskörd, under helgens cafédagar och Bennetdagen, flöda över i både soppor och bakverk. För mer information om Bennetdagen den 14 juli se, https://www.facebook.com/events/167016040828557/