Under Bennetdagen avslöjas vem som får årets Bennetpris

Priset har instiftats till minne av lin-manufakturisten och direktören vid Flors Linmanufaktur 1736-1757, Stephen Bennet som utvecklade metoder och tekniker vilka förbättrade kvalitéten på det vävda tyget till den grad att det eftertraktades vid bl.a. de flesta av Europas kungahus.
Priset har till syfte att visa uppskattning för en person eller företag som gynnat ett hållbart hantverksområde eller som själv utövar ett sådant hantverk och som på så sätt starkt bidrar till hantverkets bevarande och utveckling.
Priskommittén bestod av Eva Carlborg (Region Gävleborgs hemslöjdskonsulent), Bitti Lehmann (näringslivsutvecklare Söderhamns kommun), Anders Persson (kursledare inom hållbarhetsområdet), Anders Norén (ordförande i Söderhamns konstförening) samt en representant ifrån Ranbogården.
Kommittén framhåller speciellt vikten av att både arbetsprocesserna kopplade till hantverket och produkterna i sig själva ska ha ett högt nyttovärde och vara hållbara ur ett ekologiskt och socialt perspektiv och vill med detta bl.a. se till råmaterialets, hantverkets och produktens hela livscykel – detta i tider med klimathot och där produktion och produkter ofta är kopplade till en alltför hög grad av resursutnyttjande, energiåtgång och överkonsumtion men en låg verklig nytta. Därtill lägger man också stor vikt till pristagarens engagemang när det gäller kunskapsförmedling av hantverket och även till det estetiska värdet.
Vem kan passa bättre att presentera årets pristagare än Tom Bennet, ättling till Stephen Bennet och hitrest ifrån Halmstad, som under högtidliga former kommer tillkännage vem som får ta emot årets Bennetpriset. För mer information om Bennetdagen se https://www.facebook.com/events/167016040828557/