Nytt kulturpris i Hälsingland

Ranbogården har medverkat i instiftandet av ett Bennet-pris i syfte att visa uppskattning för en person eller företag som antingen gynnat ett hållbart hantverksområde eller som själv utövar ett sådant hantverk och som på så sätt starkt bidrar till hantverkets bevarande och utveckling. Priset är till minne av lin-manufakturisten och direktören Stephen Bennet vid Flors Linmanufaktur 1736-1757. Han utvecklade metoder och tekniker som förbättrade kvalitéten på det vävda tyget till den grad att det eftertraktades bland annat vid de flesta av Europas kungahus. Årets pristagare tillkännages av Stephens ättling Tom Bennet den 14 juli i samband med Bennetdagen på Ranbogården.

Priskommittén bestod av Eva Carlborg (Region Gävleborgs hemslöjdskonsulent), Bitti Lehmann (näringslivsutvecklare Söderhamns kommun), Anders Persson (kursledare inom hållbarhetsområdet), Anders Norén (ordförande i Söderhamns konstförening) samt en representant ifrån Ranbogården.

Kommittén framhåller speciellt vikten av att både arbetsprocesserna kopplade till hantverket och produkterna i sig själva ska ha ett högt nyttovärde och vara hållbara ur ett ekologiskt och socialt perspektiv och vill med detta bl.a. se till råmaterialets, hantverkets och produktens hela livscykel – detta i tider med klimathot och där produktion och produkter ofta är kopplade till en alltför hög grad av resursutnyttjande, energiåtgång och överkonsumtion men en låg verklig nytta. Därtill lägger man också stor vikt till pristagarens engagemang när det gäller kunskapsförmedling av hantverket och även till det estetiska värdet.

Under Bennetdagen får besökare också möjlighet att lära känna 1700-talets Ranbogården i Mo tillsammans med Stephen Bennet och hans familj. Dansgruppen Branicula och musiker levandegör under festliga former historien kring entreprenören, direktören och byggherren Stephen Bennet och den epokgörande linutveckling som han var del i. Föreläsningar och utställningar speglar även de anställdas liv i 1700-talets linnemanufaktori och ger oss en spännande inblick i vardagslivet liksom det stora handels- och kulturutbytet med europeiska länder. Bennetdagen är ett samarrangemang av Mo Hembygdsförening och Ranbogården med bl.a. finansiering av Kultur- och Samhällsserviceförvaltningen i Söderhamns kommun.