Lyssna till intressanta föredrag på logen

Under skördegillet välkomnar vi alla som vill lära sig mer om, och diskutera mat- och klimatfrågor som vi måste förhålla oss till i framtiden vare sig vi vill eller inte. Att sätta sig in i frågeställningarna brukar vara det bästa sättet att börja se positivt till möjligheterna istället för att blunda och inte låtsas om utmaningarna.

Anders Persson har under många år arbetet med omställnings- och hållbarhetsfrågor i olika sammanhang, bland annat som upphovsman till Framtidsveckorna. Anders har därtill medverkat till framväxten av småbrukarutbildningen på Centrum för flexibelt lärande, CFL. Anders kommer i sitt föredrag på logen klockan 12:30 bland annat tala om riskerna med dagens, ofta ohållbara livsmedelsproduktion, och dess klimatpåverkan och hur maten skulle kunna produceras för att minska de stora miljöproblem som vårt livsmedelssystem idag orsakar.

Therese Westlén är lärare och biolog och har bland annat jobbat med frågor kring hälsosam Nordisk mat tillsammans med forskare på Lantmännens FoU-avdelning. Therese är också kursledare på CFL:s kurs Småbruk 2 där förädling av råvaror är i fokus och hon kommer i sitt föredrag kl 13:30 berätta om förädlingens konster. Bland annat kommer vi få se hur mjölksyrning av grönsaker går till. Therese och några kursdeltagare kommer även belysa frågan: ”Hur hittar man den lokala maten?”

Info om Skördegillet på Ranbo den 16 sept: http://www.ranbogarden.se/kalender/