Kan den ädla konsten fånga förädlingens konster?

Det är inte bara förädlingskonster som kommer visas upp på Skördegillet utan vi får också möjlighet att uppleva Aquagruppens ädla konster i akvarellmålning.

Gruppen, bestående av elva engagerade akvarellmålare, kommer under skördegillet fånga dagens stämningar, miljöer och säkert ett och annat mathantverk eller grönsak i sina målningar ute i trädgården. Under skördegillet finns även möjlighet att ta del av Aquagruppens utställning kring temat grönsaker där flera av gruppdeltagarnas vackra, tidigare alster av grönsaks-stillebens presenteras.

Gruppen har, under ledning av Eilert Andersson, målat tillsammans på onsdagskvällarna, i nuvarande konstellation, under 4-5 år, men flera av dem under betydligt längre tid. Gruppen består av, i den ordning som konstverken på fotot kommer kolumnvis från vänster, uppifrån och ner: Anne-Christine Modin, Marja Lundbäck, Anders Norén, Ewa i Walla, Anette Thor, Gunnel Hedenstedt, Kristina Norén, Anna Maria Hansson, Eva Boström, Eilert Andersson och Kristina Krantz (inte representerad på fotot).

För info om Skördegillet på Ranbo den 16 sept: http://www.ranbogarden.se/kalender/