Högtidlig minnesdag till sin egen ära och festlig minnesvärd dag för besökare

Stephen Bennet och hans fru Katarina, född Reijli har fullt upp med att organisera förberedelserna inför lördagens Bennetdag (kl 12-16:30) så att den skall bli en högtidlig minnesdag till sin egen ära och en festlig och minnesvärd dag för alla besökare. Under Bennetdagen har ni möjlighet att tillsammans med dem diskutera allt mellan 1700-talets himmel och jord… hur de trivs i bygden, om de saknar något från städerna, eller fäderneslanden? Om den spännande smugglingen av maskiner ifrån kontinenten eller hur de kombinerar katolicism och protestantism i hemmet, hur vardagen ser ut och hur manufakturen går, samt givetvis gratulera dem till det stora handels- och kulturutbyte som de skapat med andra europeiska länder tack vare Flors vackra linnetextilier. Till sina tolkar i ett större historiskt perspektiv finns även Lars Nylander, Hälsinglands museum och Tom Bennet, ättling till Stephen, på plats som med sina stora historiska kunskaper också svarar på frågor och, i sina föredrag och tal, berättar om 1700-talets Hälsingland och detaljer ur Stephen Bennets liv som Stephen själv kanske glömt eller förträngt. Ingen 1700-tals fest utan dans – dansgruppen Branicula finns med under hela dagen och bidrar till att levandegöra historien. Till sin hjälp har de riksspelmannen och musikläraren Edward Anderzon på fiol och nyckelharpa och Nils Högman, som dagen till ära kommer spela på spinett. Nils har egentligen sång som huvudinstrument men tycker om att spela diverse olika instrument, däribland piano och tidiga klaviaturinstrunent. Fri entré. Vi uppmuntrar alla som vill och kan, att delta med 1700-tals kläder eller sin folkdräkt! För mer information och program se https://www.facebook.com/events/167016040828557/