Caféhelg med visning av köksträdgården och ängsblomsodlingen

Under fyra veckor på försommaren förvandlades den tidigare hagen till en yta för ängsblomsodling samt en funktionell, och för ögat vacker, köksträdgård där flera olika hållbara odlingstekniker förenas och tillämpas. I köksträdgården samlas 60-talet sorter av olika grödor i en åtta-årig växtföljd. Flera av dem är gamla kulturväxter och grönsaker som vi överhuvudtaget inte visste fanns innan vi började bläddra i frökatalogerna. Även i ängsblomsodlingen slår vi ett slag för mångfalden där vi planterar 13 olika sorters ängsblommor för kommande säsongers fröinsamling och bevarande av Hälsinglands ängsblommor. Under juli månads caféhelger (lö-sö kl 12-16) finns möjlighet att på egen hand besöka både köksträdgården och den påbörjade ängsblomsodlingen. Den här helgen provar vi också med att ordna en guidad visning kl 15 då vi visar, och berättar om tankarna bakom de två odlingsprojekten. Som vanligt är också tre av gårdens stugor öppna under caféhelgen; Kaffestugan med hembakat, Linboden med lokala hantverksprodukter och stugan Mamsells, med guidade turer genom den skärmutställning som finns där och som beskriver utvecklingen kring linets hantering i trakten kl 13, 14 och 15. Varmt välkomna till en ny spännande caféhelg på Ranbo!