Många inflyttningsfester hoppas vi på

Den eufoniska körsång som fåglarna stämmer upp i strax före solupp- och nedgång kring Ranbo är redan storslagen men snart förväntar vi oss en ytterligare förstärkning. Bengt Sundström från Naturskyddsföreningen har nämligen donerat ett stort antal olika holkar, utformade alltefter de flygande vännernas olika smakinriktningar. Där finns något för nästan alla fåglar som vill bygga bo i hålrum; för pärlugglan, staren, trädkryparen, ”småfåglarna”, tornseglaren och sädesärlan. För att bejaka den biologiska mångfalden ytterligare så har vi även ett bostadsprogram för andra bevingade arter och vi ser även fram emot möten med grannar i fladdermusholken, fjärilsholkarna och i boet för de små solitärbina. Ranbo – det nya, utvidgade boendekollektivet!