Julia inreder boet till framtida grannar

Men vem vill bo i en hög av gammalt torrt ris och barkbitar och vem lyckas klämma sig in i de smala dörrspringorna? Ledtrådar; de flyger i snitt 20 km/tim, antennerna används som luktorgan, och många arter har smaksinnet på frambenen, de ser bara färgerna rött, grönt och gult, de flesta har en hoprullad snabel som de suger nektar med, i Sverige finns drygt 2800 arter, det finns arter där honorna inte har några vingar, en amerikansk art har ett vingspann på upp till 30 cm, många av arterna är färggranna så att artmedlemmar kan känna igen dem, medan vissa arters färggrannhet också varnar fåglar om att de smakar illa, vissa ofarliga arter kan efterlikna giftiga arter så att de lämnas ifred av predatorer. Deras viktigaste funktion är att föröka sig och en del arter saknar t.o.m förmågan att äta !! Årets första förutspår hur året ska bli – en svart innebär sorg medan en ljus är tecken på välgång … enligt svensk folktro vill säga. Under larvstadiet kan de byta skinn upp till fyra gånger. …javisst – det är förstås en fullbildad fjäril som tillsammans med sina vänner, och framförallt deras efterkommande, förhoppningsvis ska komma att uppskatta den, i mångas tycke, något spartanska bädden.