Inte vad det ser ut att vara …

Nej, det är inte snö som Candy och Quill vilar i, inte heller nyklippt fårull och det är inte heller vitmossa… utan fönsterlav, en i gruppen s.k. renlavar och den kallas därför ibland också för vit renlav. I samband med adventstider ser man ofta denna buskliknande lav felaktigt saluföras under handelsnamnet vitmossa. Det finns dock en mossart som heter vitmossa, men för att göra förvirringen total så är ju den grön, röd, brun, skär eller gul… vit är den bara när den torkar ut och den är alltså något helt annat eftersom mossor tillhör växtriket. Lavar däremot tillhör svampriket och ska alltså egentligen, precis som alla andra svampar, inte ens kallas för växter… är inte det fantastiskt?! Det säger en hel del om svamparnas särställning… och lavar är ypperliga exempel på dessa annorlunda liv… de bildas nämligen av ett symbiotiskt förhållande mellan en eller flera svampar och en alg. Algen ordnar, genom fotosyntesen, näringsproduktionen, medan svampen skyddar dem mot uttorkning, tar upp mineraler och fäster dem vid underlaget. Fönsterlaven tillhör alltså, tillsammans med fem andra sorters lavar, gruppen renlavar. Namnet kommer sig av att de, föga överraskande, utgör den viktigaste födan för renar under vintern. Och namnet fönsterlav då? Förr i tiden lades den mellan fönstrens inner- och ytterrutor för att suga åt sig fukt och på det sättet slippa isrosor på rutan på vintern.